027-88169190

RPR3-063Z15-V

发布日期 :2016-10-20 15:33访问:2次编号:3969006 分享
品牌:
雅歌辉托斯
电磁阀:
流量阀
安全阀:
比例阀
方向阀:
柱塞泵
分 类
减压阀
单 价
1250.00元/件
最小起订量
1 件
供货总量
10 件
发货期限
自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至
长期有效
咨询电话
027-88169190
您可能喜欢
详细介绍

其总数不少于4个。
(7) 为了便于确定压力传感器故障点, 除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中, 一定要考虑经济与技术的因素, 在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。
压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。

联系人:蔡韵17771783950
手机:一八七七一零二二八二九
手机:17771783950/18771022829
qq3121226951/1287946729
qq邮箱:3121226951@qq.com
电话:027-88169190

R900917796  3DR10P7-6X/100Y/00M  Rexroth比例减压阀 PRM2-063Z12/30-24
 PRM2-063Z12/30-24EK
 PRM2-063Z12B/15-12
 PRM2-063Z12B/15-12EK
 PRM2-063Z12B/30-24 CBEHLCN  CBCALHN  CKCBXAN  FSCSXAN  CNCDXCN NFCCKCN  FDFALAN-LAY  FDCBLAN-DCNEV1M2-12/24         KM7831010
EV1M2-12/24
EM11S-G24
HAWE哈威 EM42V-3/4-G12
EM21V-G24 
EM21V-WG230
EM21V-3/8A-G24  
EM21V-3/8A-WG230
EM21V-3/8N0.8-WG230
EM21V-1/2-X24 
EM31S-1/2-G24  
EM41S 5105      
EM41V-G24 
EM42V-3/4-G12 
EM42V-3/4-G12 
EMP31-G24
EMP31 V80-G12
HAWE哈威 EM42V-3/4-G12
柱塞泵 K60N-017LDN
斜轴式柱塞泵 K60N-047RDN-A45/38
柱塞泵 K60N-064RDN-A45/38  CKEBXCN-WYC/M  PBHBLAN BKP  PBHBLAN BK2  RPECLAN CKY  CVEHXCN-NJY
YDFHXCN AB  CBGHLJN  FSBSXAN  RPGC-LAN-CGW  CAEA-LAN  CBCG-LJN  RPGC-LAN-YCW  RPGC-LAN-YBO  PVTA-CWV  RDFA-CWV  RDHA-CWV  PVHA-CWV  CBCH-LDN  RDBA-LBN  PPDB-LBN-EBP  PPHB-LBN-HBK  PPHB-LBN-HBJ
PPFB-LBN-BBP  PBDB-LBN-EBP  PBHB-LBN-HBP  PBFB-LBN-BBP  PPFB-LBN-BBA  RPGC-LAN-CDY  RPGC-LAN-CDB
RPEC-LAN-CBG  CWEA-LIN-NBY  CWEA-LIN-NBA  CWCA-LIN-MBY  CWCA-LIN-MBA  NCGB-LCN-IBZ  NCEB-LCN-DBY
NCCB-LCN-GBY  NFEC-LEN-IBB  CKGB-XCN-HBM  CKIB-XCN-HBY  CKEB-XCN-BBY  CKCB-XCN-EBA  PBHB-LBN-HBK
CSAA-EXN-DBS  CSAA-EXN-GBS  CXFA-XAN-DB  CBCA-LIN-Z9U/M  CWGA-LIN-PA4/M  CXDA-XCN-GDY  CBCA-LHN
CWGA-LHN  RPGC-LAN-CKA/M  CXDA-XAN  CKEV-XCN
CBCA-LIN  CSAB-XXN  RPIC-LEN-1AQ  CXHA-XAN
CXBA-XAN  NFEC-LEN  CVEV-XCN  RPEC-LWN-FBA/S
NFCCKCN  FDBALAN-GBY  FQIAXAN-LAY-150LPM
FQIAXAN-LAY-11LPM  FQGAXAN-ICN-90LPM
CWEA-LHN-NBY  FDBA-LAN-GBY  CWCA-LHN-MBB
FDBA-LAN-GBX  FDBA-LAN-GBY  CBCH-LCN
PPFBLEN  CXBAXBN  NFCCLCN  DTDAMCN  RVCALAN
CBCGLJN  RPGTLWN  CVCVXCN  RDBALAN  CBEG-LDN
BCW  DTDA-MCN-224  RPIE-LBN  PBDB-LAN-EBP
 PRM2-063Z12B/30-24EK
 PRM2-063Y11/15-12
 PRM2-063Y11/15-12EK
 PRM2-063Y11/30-24
 PRM2-063Y11/30-24EK
 PRM2-063Y11B/15-12
 PRM2-063Y11B/15-12EK
 PRM2-063Y11B/30-24


 PRM2-063Y11B/30-24EK
 PRM2-063Y12/15-12
 PRM2-063Y12/15-12EK
 PRM2-063Y12/30-24
 PRM2-063Y12/30-24EK
 PRM2-063Y12B/15-12
 PRM2-063Y12B/15-12EK
 PRM2-063Y12B/30-24
 PRM2-063Y12B/30-24EK
比例方向阀 10通径
PRM6-102Z51/30-12
 PRM6-102Z51/30-12EK
 PRM6-102Z51/60-24
 PRM6-102Z51/60-24EK


本页链接:
已经有2位访客查看了本页
相关减压阀产品
相关分类
相关搜索
最新产品
信息搜索
 
武汉盛美特机电设备有限公司
  • 地址:武汉市武昌区白沙洲观澜天地3栋809
  • 电话:027-88169190
  • 邮件:3121226951@qq.com
  • 传真:027-59109675
  • 联系人:蔡 韵